Yeşil ve Gri Pasaport Kullananların Dikkatine!


Ülkemizdeki olağanüstü hal nedeniyle hususi ve hizmet damgalı pasaport hamili bulunan kişilerin (eş ve çocukları dâhil) bu pasaportları ile yurtdışına çıkış yapmak istemeleri halinde, personelin bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşlarının yurtdışına çıkmalarında mani bir durum bulunmadığına dair bilgi alındıktan sonra hudut kapılarından çıkışlarına müsaade edilmektedir.​

​Bu sebeple, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport hamili bulunan çalışanların (eş ve çocukları dahil) mağduriyet yaşamamaları için gerekli bilgilendirmelerin yapılarak, ilgili kurumlarından muvafakatlarının olduğuna dair belgenin hudut kapılarındaki görevlilere verilmek suretiyle yurtdışına çıkmaları  sağlanacaktır.

Pasaportları federasyonumuz tarafından düzenlenenler hariç diğer pasaport sahiplerinin aşağıdaki bilgilendirmelere göre işlem yapmaları gerekmektedir.

Federasyonumuzca düzenlenen hizmet (gri) pasaportları haricinde, isteyen tüm sporcu, antrenör ve diğer faaliyetlere katılım sağlayan kişiler için katılacakları organizasyon ile ilgili kurumlarına, “Federasyon  Başkanlık Makamı Yurt Dışı Çıkış Onayları” gönderilecek ve pasaport sahiplerinin ilgili kurumlarından izin işlemleri belirtilen onaya göre yaptırılacaktır.   

Tüm kafile sorumlularına, ilgili antrenör ve milli sporcularımıza duyurulur.

19.Yeşil ve Gri pasaport sahiplerinin dikkatine!

·         Devlet memurluğundan emekli olanlar; Emekli olduklarına dair kimlik kartı veya belge ibraz edenlerin ya da sistem üzerinden emekli veya görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olduğu anlaşılanların yurt dışına çıkış yapabilmektedirler. Emekli eş ve çocukları ile görevinden kendi isteğiyle ayrılmış kişilerin eş ve çocukları da yine sistem üzerinden kontrol edilerek yurt dışına çıkışlarına normal olarak müsaade edilmektedir. 

·         Aktif görevde bulunan Devlet memurları; Bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yetkili amiri tarafından yurt dışına çıkmalarına mahsur olmadığına dair belgeyi ibraz edenlerin yurt dışı çıkış işlemleri normal olarak yapılmakta, belge ibraz edemeyenlerin yurt dışına çıkışlarına müsaade edilmemektedir.

·         Kamu çalışanlarının hakkından dolayı pasaport (hususi veya hizmet) alan memur olmayan eş ve çocukları için, çalışanın kurumundan alacağı ‘’kurumumuzda görevli çalışanımızın yurtdışına çıkmasında mahsur olmadığı, eş ve çocuklarının çalışanın hakkından dolayı pasaport hamili olduğu’’ şeklinde yazı ile gelenlerin yurt dışına çıkış işlemleri normal olarak yapılacak, belgesi olmayanların çıkış işlemleri yapılamamaktadır.

·         Emekli Emniyet Teşkilatı Mensupları 01.01.2014 tarihinden önce emekli olanlar, emekli olduklarına dair kimlik kartı veya belge ibraz edenlerin ya da sistem üzerinden emekli veya görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olduğu anlaşılanların yurt dışına çıkış işlemleri normal olarak yapılacak. Emekli eş ve çocukları ile görevinden kendi isteğiyle ayrılmış kişilerin eş ve çocukları da yine sistem üzerinden kontrol edilerek yurt dışına çıkışlarına normal olarak yapılacak. 01.01.2014 tarihinden sonra emekli olan veya görevinden kendi isteğiyle ayrılmış sayılanlar, ikametinin bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlükleri/Personel Şube Müdürlükleri’nden İl Emniyet Müdürü’nün/veya yetkili kılacağı kişinin bilgisi dâhilinde alacakları yurtdışına çıkmalarına mahsuru olmadığına dair belge ile yurt dışına çıkış işlemleri normal olarak yapılmaktadır.

K.K.T.C. ve Tiflis organizasyonları için;

·         SGK sistemi üzerinden yapılan kontroller neticesine göre memur olmayanların yurt dışına çıkış işlemleri normal olarak yapılacaktır.

·         Aktif görevde bulunan Devlet memurları, devlet memurluğundan emekli olanlar veya emekli Emniyet Teşkilatı Mensupları ile ilgili işlemler yukarıda belirtilen(Yeşil ve Gri pasaportlarda olduğu gibi) maddelerde izah edildiği gibi yapılmaktadır.

Tüm Kafile sorumlularına, ilgili antrenör ve milli sporcularımıza duyurulur.