Milli Takımlar Haricinde Müsabaka Katılımları ve Temsil yetkisi

Milli Takımlar haricinde aşağıda belirtilen müsabakalara Eskrim Teknik Talimatının ilgili maddelerindeki esaslar dahilinde katılım sağlanabilir.İlgililere ilanen duyurulur...

Eskrim Teknik Talimatı Madde 18’e
(9) Federasyon faaliyet programında bulunan Avrupa Konfederasyonu “CEE” Circuit turnuvalarına, Uluslararası Eskrim Federasyonu “FIE” Gençler Dünya Kupaları ile Büyükler Dünya Kupaları, Grand Prix ve Satellite turnuvalarına milli takım haricinde katılmak isteyen sporcular ve antrenörleri ülke kotası dâhilinde bağlı bulundukları İl Müdürlükleri veya sponsorları aracılığı ile katılabilirler. Bu müsabakalara katılmak isteyen sporcuların müsabakanın son müracaat tarihinde, katılmak istedikleri müsabakanın kategorisindeki güncel Türkiye klasman puan sistemindeki sıralamada ilk altmış dört (64 dahil) içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Milli Takım Temsil Yetkisi ise; Yıldızlar kategorisinde Türkiye klasman puan sistemindeki sıralamada ilk yirmi (20 dahil), Gençler, U23 ve Büyükler kategorilerinde sıralamada ilk on iki (12 dahil)  içerisinde bulunan sporculara verilir.
(9.1.) Milli takımlar haricinde uluslararası (FIE-CEE) müsabakalara katılmak isteyen sporcuların, antrenörlerinin ve idarecilerinin müsabaka tarihinden en az yirmi bir (21) gün önce İl Müdürlüğü aracılığı ile Federasyona müracaat etmesi ve Teknik Kurul’un onayını alması gerekmektedir. Son müracaat tarihi hafta sonu veya resmi tatile rastlarsa takip eden ilk iş günü müracaat edilecektir. Program değişikliği veya iki müsabaka arasındaki sürenin yirmi bir günden az olması durumunda yirmi bir günlük müracaat süresi dikkate alınmaz.
Bu maddeye göre müracaat eden sporcular müracaat esnasında, FIE/CEE tarafından belirlenen ve/veya müsabaka davetiyesinde belirtilen lisans ücretini Federasyon hesabına ödeyeceklerdir. Müsabaka akreditasyonu yapıldığı halde müsabakaya katılmayan sporcuların lisans ücreti iade edilmeyecek ve akreditasyon ile ilgili oluşacak tüm cezalar sporcu tarafından karşılanacaktır.
(9.2.) Bu madde kapsamında müsabakalara katılacak olan sporcu ve antrenörlerden isteyenlere hizmet pasaportu kullandırılacaktır.